پنج‌شنبه 22 آذر‌ماه سال 1386

بازدید از شهر قدس

به نام خدا

                                                                                       19/9/1386   دوشنبه

                                                                                                                                  

 

در ابتدا همه سرگروه ها ی استان  به سرپرستی آقای حسنی کارشناس مسئول پژوهش سراهای  شهرستانهای استان تهران در ساختمان  پژوهش سرای دکتر حسابی شهرقدس که دپارتمان گروه های آموزشی شهر نیز در آنجا متمرکز می باشد ؛حضور بهم رساندند. ودر نهایت گروه فیزیک از دبیرستان پسرانه شهید عالمی و دبیرستان های دخترانه محمدرسول الله (ص) بازدید نمودند. بازدید طبق فرمهای جدید ارزیابی صورت گرفت و در جریان این امر نظرات مدیران و معلمان و دانش آموزان ثبت گردید.در انتها همه سر گروه ها به همراه آقای حسنی در جلسه ای با معاونت آموزشی و کارشناس مسئول گروه های آموزشی شهرشرکت کردند و نقاط قوت و ضعف را مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند.

با تشکر از همه همکارانی که مارا در این بازدید یاری دادند. 

سرگروه های ارزیاب در بازدید از شهرقدس : آقای خدادادی خانم علیزاده