دوشنبه 28 آبان‌ماه سال 1386

فرم امتیاز بندی فعالیتهای عمومی فیزیک سال 1386

 

الف : برنامه های عمومی                        40 امتیاز                                                       درس :  فیزیک

ردیف

عنوان برنامه و فعالیت  های عمومی

یکای امتیاز

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

زمان رسال

توضیحات

1

شرکت در جلسات استانی

30

60

 

 

 

2

ارائه برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی

40

40

 

 

 

3

شرکت در نمایشگاه و همایش استانی و کشوری

100

100

 

 

 

4

کسب مقامات استانی و کشوری دبیران و دانش آموزان

25

50

 

 

 

5

ارائه طرح درس به روش فعال و IT

10

80

 

 

 

6

ارائه عملکرد فصلی در قالب CD

45

90

 

 

 

7

بازدید از مراکز علمی

100

100

 

 

 

8

داشتن نشریه منطقه ای (اخبار- مقاله-تصاویر و...)الکترونیکی و چاپی

30

90

 

 

 

9

برگزاری جلسات و همایش های منطقه

20

40

 

 

 

10

بازدید از مدارس

30

150

 

 

 

11

بازدید 5% اوراق امتحانی(کشوری-داخلی – هماهنگ)

10

150

 

 

 

12

نقد و بررسی سوالهای امتحانی ( کشوری – هماهنگ)

10

50

 

 

 

13

اجرای مسابقات آزمایشگاهی منطقه ای با رویکرد جدید( برگزاری کلاس در منطقه)

200

200

 

 

 

14

میزبانی برنامه استانی

0

0

 

 

 

 

جمع امتیاز :

 

1200

 

 

 

نکته:

1-همکاران سرگروه استان مجاز به حذف یا اضافه برنامه عمومی میباشند.

2-امتیاز برنامه های عمومی تا سقف 40 امتیاز تنظیم گردد

3-در صورت اضافه کردن بند جدید،موازی بابرنامه های خاص گروه نباشد.

4-امتیازهای اعلام شده در صورت ارائهگزارش مکتوب و ارسال شیوه نامه داده خواهد شد.

 

 

فرم امتیاز بندی فعالیتهای  خاص فیزیک سال 1386

 

ردیف

اولویت

عنوان برنامه و فعالیت

خاص فیزیک ( 60 امتیاز)

یکای امتیاز

سقف امتیاز

امتیاز کسب شده

توضیحات

1

نقد و بررسی کتب

سازمان

نقد وبررسی طولی کتب علوم از ابتدایی تا فیزیک دبیرستان به طور موضوعی

100

100

 

هر موضوع

نقد و بررسی عرضی کتب فیزیک و ریاضی

100

100

 

هر کتاب

منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

سنجش و ارزشیابی

سازمان

ارسال فرم های ارزشیابی مستمر به طور عملیاتی(در قالب تحقیق تجربی )

100

100

 

نمونه فرم – گزارش اجرا و..ضمیمه باشد

منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

طراحی آموزشی

 

سازمان

شرکت در مسابقه کتابخوانی

10

100

 

 

شرکت در مسابقه طراحی نرم افزارآموزشی

100

200

 

 

طراحی وبلاگ و داشتن ارتباط الکترونیکی با سازمان

10+90

100

 

 

شرکت در ترجمه مقالات آموزشی

50+50

100

 

 

شرکت در تهیه فصلنامه استانی و کشوری

5+10

100

 

 

-برگزاری مسابقه علمی

 

20+80

200

 

 

منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

خلاقیت و نوآوری

سازمان

انجام تحقیق تجربی وتهیه فیلم از آنجام آزمایشهای جالب و یا ساخت وسایل آزمایشگاهی ابتکاری

100

200

 

 

انجام پروژه و دست سازه های علمی توسط معلمان

50

100

 

 

انجام پروژه و دست سازه های علمی توسط دانش آموزان

20

100

 

 

نمایشگاه و همایش دانش آموزی با رویکرد آزمایشگاهی

100

200

 

 

اجرای کارگاه های عملی

50

100

 

 

ایجاد فیزیک سرای دانش آموزی(یا فعالیت فعال)

 

200

200

 

 

برگزاری مسابقه طراحی سوال

100

100

 

 

ارائه مجموعه سوالات تفکر برانگیز با جواب

5+15

100

 

 

هر نوع فعالیت خلاقانه

 

200

 

 

منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز

2400

 

 

همکار محترمضمن تشکر از زحمات شما در طول سال تحصیلی در صورت اعتراض نسبت به هر بند ،شماره بندهای مورد نظر را در کادر مشخص نمایید.

فعالِیت و برنامه های عمومی

فعالیت و برنامه های خاص                                                                                                        امضاسرگروه منطقه