دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به نام خدا

به : مدیریت / اداره آموزش و پرورش ........                                          39/234744                                           

موضوع: مسابقه ی تهیه ی فیلم از آزمایش های جذاب و ابتکاری کتاب های درسی فیزیک   6/9/386                                                             

سلام علیکم

       با احترام؛ به اطلاع می رساند گروه فیزیک سازما ن در نظر دارد  درراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس فیزیک و نیز جهت ایجاد روحیه ی خلاقیت و نو آوری و به منظور اهمیت دادن به انجام آزمایش در حین تدریس  "مسابقه ی تهیه فیلم از آزمایش های  جذاب وابتکاری کتابهای فیزیک دوره ی متوسطه" را  برگزار نماید .مقتضی است گروه فیزیک مناطق آموزشی فیلم های تهیه شده را با شرایط زیر تاتاریخ 30/10/86 به سازمان ارسال نمایند. از گروهها و نفرات برتراز جانب دبیر خانه راهبری درس فیزیک تقدیر به عمل خواهد آمد.

شرایط فیلم های ارسالی :

1-آزمایش ها مربوط به کتاب های  فیزیک دوره متوسطه (ریاضی وتجربی ) باشد.

2- آزمایش ها باید ابتکاری بوده و توسط خود دبیر طراحی شده باشد.

3- آزمایش ها باید ساده . ارزان و قابل انجام در کلاس درس  باشد.

4-از نحوه ی انجام هر آزمایش به دقت فیلم برداری شود و فیلم تهیه شده با فرمت mpegi بر روی CD ارسال شود .مشخصات تهیه کننده فیلم بطور کامل بر روی CD ثبت شود.

5-شرح آزمایش در فایل Wordبا فونت BNazaninارسال شود و یک نسخه ی پرینت شده آن هم ضمیمه باشد.

6-در صورت امکان عکس های مربوط به آزمایش بر روی CDارسال شود.

 

سید علی یزدیخواه

رئیس سازمان