دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به نام خدا

از : اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران(گروه فیزیک)

به : گروه فیزیک مناطق

 

با سلام

با توجه به برنامه ریزی تقویم اجرایی در اکثر مناطق قبل از ارسال و ابلاغ دستورالعمل های دبیرخانه

 

 کشوری , از سرگروه های مناطق در خواست می شود در کنار برنامه های خود برنامه های دبیرخانه

 

 و گروه فیزیک سازمان را نیز مد نظر داشته باشند .

 

با تشکر

گروه فیزیک شهرستانهای استان تهران