X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 آذر‌ماه سال 1386

بازدید از شهر قدس

به نام خدا

                                                                                       19/9/1386   دوشنبه

                                                                                                                                  

 

در ابتدا همه سرگروه ها ی استان  به سرپرستی آقای حسنی کارشناس مسئول پژوهش سراهای  شهرستانهای استان تهران در ساختمان  پژوهش سرای دکتر حسابی شهرقدس که دپارتمان گروه های آموزشی شهر نیز در آنجا متمرکز می باشد ؛حضور بهم رساندند. ودر نهایت گروه فیزیک از دبیرستان پسرانه شهید عالمی و دبیرستان های دخترانه محمدرسول الله (ص) بازدید نمودند. بازدید طبق فرمهای جدید ارزیابی صورت گرفت و در جریان این امر نظرات مدیران و معلمان و دانش آموزان ثبت گردید.در انتها همه سر گروه ها به همراه آقای حسنی در جلسه ای با معاونت آموزشی و کارشناس مسئول گروه های آموزشی شهرشرکت کردند و نقاط قوت و ضعف را مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند.

با تشکر از همه همکارانی که مارا در این بازدید یاری دادند. 

سرگروه های ارزیاب در بازدید از شهرقدس : آقای خدادادی خانم علیزاده

دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به نام خدا

به : کلیه مناطق                                   

موضوع : فراخوان مقاله

سلام علیکم:

با احترام، به اطلا ع می رسا ند گروه فیز یک سازمان در نظر دارد در راستای بر نامه ی عملیاتی دبیر خانه ی راهبردی درس فیز یک  و نیز جهت بهره وری هرچه بیشتر از توانایی ها و خلاقیت های دبیران در سطح مناطق تابعه اقدام به فرا خوان مقاله در حوزه ی درس فیزیک نماید .

مقالات در یافتی در صورت انتخاب در فصلنامه ی دبیرخانه به چاپ می رسد ویا در سایت دبیر خانه

مورد استفاده قرار می کیرد.

مقتضی است دبیران محترم جهت تنظیم مقالات به موارد زیر توجه داشته باشند.

1- مقالات درwordبا فونتBNazanin در اندازه 14بر روی cdارسال شودو یک نسخه پرینت آن ضمیمه باشد .

2- مقالات حداکثردر6صفحه A4ودردو ستون تنظیم شود .

3- زیر نویس ها ،منابع  کامل و شامل نام اثر ،نام نویسنده،نام متر جم، انتشا رات،سال انتشار وشماره صفحه مورد نظر باشد .

4- اصل مقالات ترجمه شده پیوست باشد.

5- مقاله در نشریه دیگری به چاپ نرسیده با شد.

6-  هرمنطقه حداکثر3مقاله از مقالات منتخب خودرا تا تاریخ 30/10/ 86 به گروه فیزیک سازمان ارسال کند.

7- مقالات ترجیحاً در موضو عات زیر تهیه شود.

الف- تازه ترین یافته هادر علم فیزیک

ب- طرح ها واید ه های نو در روش تدریس درس فیزیک

پ- کاربرد علم فیزیک در زندگی روزمره

ت- نقدوبررسی کتب درسی فیزیک دوره متوسطه و پیش دانشگا هی.

ث- نقش دانشمندان مسلمان و ایرانی درپیش برد هم.

ج- علم  و دین.

8- هیئت تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است.

9- مقالاتی که در فصلنامه دبیرخانه یا سایت دبیرخانه چاپ نمی شود در سایت گروه فیز یک سازمان مورد استفاده قرار خواهدگرفت و همچنین همکاران محترم می توانند مطالب خود را در زمینه ی جدول، لطیفه های فیزیکی ، سخنان بزرگان (باذکر منبع) ،سئوالات مفهومی و جالب (با پاسخ تشریحی)و......... را برای چاپ درفصلنا مه ی دبیرخانه ارسال نمایند.

درضمن آدرس وبلاک وایمیل گروه فیزیک به شرح ذیل می باشد.

Email : physicssazman@ yahoo.com

 

Weblog: physicssazman.blogsky.com

دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به نام خدا

به : مدیریت / اداره آموزش و پرورش ........                                          39/234744                                           

موضوع: مسابقه ی تهیه ی فیلم از آزمایش های جذاب و ابتکاری کتاب های درسی فیزیک   6/9/386                                                             

سلام علیکم

       با احترام؛ به اطلاع می رساند گروه فیزیک سازما ن در نظر دارد  درراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس فیزیک و نیز جهت ایجاد روحیه ی خلاقیت و نو آوری و به منظور اهمیت دادن به انجام آزمایش در حین تدریس  "مسابقه ی تهیه فیلم از آزمایش های  جذاب وابتکاری کتابهای فیزیک دوره ی متوسطه" را  برگزار نماید .مقتضی است گروه فیزیک مناطق آموزشی فیلم های تهیه شده را با شرایط زیر تاتاریخ 30/10/86 به سازمان ارسال نمایند. از گروهها و نفرات برتراز جانب دبیر خانه راهبری درس فیزیک تقدیر به عمل خواهد آمد.

شرایط فیلم های ارسالی :

1-آزمایش ها مربوط به کتاب های  فیزیک دوره متوسطه (ریاضی وتجربی ) باشد.

2- آزمایش ها باید ابتکاری بوده و توسط خود دبیر طراحی شده باشد.

3- آزمایش ها باید ساده . ارزان و قابل انجام در کلاس درس  باشد.

4-از نحوه ی انجام هر آزمایش به دقت فیلم برداری شود و فیلم تهیه شده با فرمت mpegi بر روی CD ارسال شود .مشخصات تهیه کننده فیلم بطور کامل بر روی CD ثبت شود.

5-شرح آزمایش در فایل Wordبا فونت BNazaninارسال شود و یک نسخه ی پرینت شده آن هم ضمیمه باشد.

6-در صورت امکان عکس های مربوط به آزمایش بر روی CDارسال شود.

 

سید علی یزدیخواه

رئیس سازمان

   1       2       3       4       5    >>